Shosoloza

by: Jennifer Richardson on

Lyrics to the wonderful South African song 

Shosholoza

uKle ... Zontaba
Stimela siphume South Africa


Wen'uyabaleka
Wen'uyabaleka
Kule ... Zontaba
Stimela siphume South Africa


Shosholoza
Kule ... Zontaba
Stimela siphume South Africa


Wen'uyabaleka
Wen'uyabaleka
Kule ... Zontaba
Stimela siphume South Africa